Landskapsförbund

Question book-4.svg
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2017-08)
Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan.

Ett landskapsförbund (finska: maakuntaliitto eller maakunnan liitto) är en regional myndighet och intresseorganisation för kommunerna i ett landskap i Finland. Landskapsförbunden fungerar som lagstadgade samkommuner som kommunerna i landskapet ska vara medlemmar i. Landskapsförbunden bevakar sina landskaps och medlemskommuners intressen, arbetar med regional utveckling, handlägger kulturfrågor för sin befolkning och upprätthåller landskapsplaner. Därutöver sköter förbunden mångahanda internationella ärenden och kontakter. Landskapsförbundets högsta beslutande organ är landskapsfullmäktige, vars ledamöter är fullmäktigeledamöter i medlemskommunerna.

Det finns 18 landskapsförbund i Finland. Därtill finns det självstyrande landskapet Åland.

Finlands landskapsförbund

 • Birkalands förbund
 • Egentliga Finlands förbund
 • Samkommunen för landskapet Kajanaland
 • Kymmenedalens förbund
 • Lapplands förbund
 • Mellersta Finlands förbund
 • Mellersta Österbottens förbund
 • Norra Karelens landskapsförbund
 • Norra Savolax förbund
 • Norra Österbottens förbund
 • Nylands förbund
 • Päijät-Häme förbund
 • Satakunta förbund
 • Sydkarelens förbund
 • Södra Savolax landskapsförbund
 • Södra Österbottens förbund
 • Tavastlands förbund
 • Österbottens förbund

Externa länkar

 • Landskapsförbunden i Finland